Giỏ hàng

Những điều bạn cần biết về thủ tục xin cấp phép bay drone ở Việt Nam

Ngày nay, bạn đã quá quen thuộc với việc hình ảnh sử dụng drone trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, để sử dụng drone cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào ở Việt Nam đều cần phải có giấy phép bay. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết về thủ tục xin cấp phép bay drone ở Việt Nam.

1. Cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc cấp phép bay drone tại Việt Nam

Theo Điều 8 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 quy định như sau:
“Điều 8. Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay
1. Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.
- Địa chỉ hộp thư liên lạc: số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại liên hệ: 069 533200; 069 533105;
- Số fax: 04 7337994.
2. Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Cơ quan Phòng không thuộc các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép yêu cầu đình chỉ hoạt động bay trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này.”

Như vậy, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc cấp phép bay cho các chuyến bay bao gồm chấp thuận cấp giấy phép hoặc từ chối cấp đối với tàu bay không người lái (drone).

2. Thủ tục xin cấp phép bay drone tại Việt Nam

Dưới đây là thông tin về hồ sơ giấy tờ, quy trình thủ tục cấp phép bay drone tại Việt Nam.

2.1. Hồ sơ giấy tờ cần có để xin cấp phép bay drone 

Dưới đây là những thông tin hồ sơ bạn cần cung cấp cho cơ quan chức năng bao gồm:

Đơn đề nghị cấp phép bay: soạn đơn theo mẫu của Nghị định 79/2011/NĐ-CP
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện làm đơn (yêu cầu photo công chứng). Nếu là công ty xin cấp phép cần có thêm giấy đăng ký kinh doanh (yêu cầu photo công chứng).
Ảnh chụp thiết bị bay flycam (drone): yêu cầu ảnh in màu, kích thước tối thiểu là 18cm x 24cm.
Ảnh chụp khu vực xin cấp phép bay: yêu cầu ảnh chụp in màu, sử dụng ảnh Google maps.

2.2. Quy trình, thủ tục xin cấp phép bay drone tại Việt Nam

Quy trình xin cấp phéo bay drone bao gồm:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp phép bay drone như mục 2.1 của bài viết này.
Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan chịu trách nhiệm.
Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Tác Chiến – Bộ tổng tham mưu – số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Thời gian xin cấp phép: Chậm nhất 07 ngày trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay.
Bước 3: Sau khi có giấy phép bay, nội dung giấy phép sẽ bao gồm những thông tin sau:
Theo Điều 10 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 quy định như sau:
“Điều 10. Nội dung phép bay
Nội dung của phép bay bao gồm:
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.
2. Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).
3. Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.
4. Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.
5. Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.
6. Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.”

2.3. Thời gian có giấy phép bay drone

Theo Khoản 2 và 3 Điều 1 Nghị định 79/2011/NĐ-CP quy định như sau:
“2. Khoản 2, khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.
3. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.”
3. Khoản 1, khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định xin sửa đổi phép bay đã cấp, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép điều chỉnh thực hiện các chuyến bay.”

Hi vọng sau bài viết này sẽ giúp bạn trong quá trình xin cấp phép bay drone tại Việt Nam. Nếu bạn cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email cskh@hoabinh.org hoặc số điện thoại hotline 0243.5656.898.

Danh mục tin tức

Từ khóa