Giỏ hàng

Thiết bị mặt đất hàng không

Thiết bị mặt đất hàng không là các loại thiết bị sử dụng trên mặt đất cho việc: thay thế, sửa chữa, bảo trì và các thiết bị phụ trợ khác nhằm mang lại hiệu quả cho công tác trên mặt đất.